قابل توجه دانشجویان موسسه جهاد-شبیه‎سازی کامپیوتری-گروه چ 15-12

کلاس چهارشنبه ساعت 13 آغاز خواهد شد.

[ سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 20:21 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان علمی-کاربردی-شبکه‌های کامپیوتری-گروه چهارشنبه 12-9

کلاس چهارشنبه مورخ 94/2/16 برگزار نمی‎شود. جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

[ سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 20:20 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان موسسه جهاد- درس شبیه‎سازی کامپیوتری

تاریخ امتحان میانترم به 10 اردیبهشت تغییر یافت.

 

امتحان ساعت 8:30 تا 10:30 برگزار خواهد شد. عدم حضور در جلسه میانترم به منزله از دست دادن کامل نمره میانترم خواهد بود. هیچ بهانه‌ایی برای عدم حضور در جلسه امتحان قابل قبول نخواهد بود. لطفا دانشجویان طبق گروه‎بندی اعلام شده در زیر در کلاس‎ها مستقر شوند. 

 

گروه چهارشنبه در کلاس 409

 

گروه پنج‎شنبه 11-8 در کلاس 201

 

گروه پنج‎شنبه 14-11 در کلاس 209

 

مازاد بر ظرفیت هر کدام از سه کلاس فوق در کلاس 212.

 

 

 

[ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 19:11 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان موسسه جهاد دانشگاهی- شبیه‎سازی کامپیوتری

فایل زیر پاسخ تمرینات فصل 1 و 2 را شامل می‎شود و به جز تمرین شماره 9 سایر تمرینات قابل استفاده هستند.

فایل حل تمرینات

[ سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 21:53 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان موسسه جهاد دانشگاهی- شبیه‎سازی کامپیوتری

کلاس حل تمرین به علت عدم وجود کلاس خالی در روز سه‎شنبه برگزار نخواهد شد. روز چهارشنبه ساعت 15 تا 17 یک جلسه رفع اشکال توسط اینجانب در کلاس 201 برگزار خواهد شد. در صورت تمایل میتوانید در این ساعت به کلاس 201 مراجعه نمایید.

[ دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 23:28 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان موسسه جهاد- درس شبیه‎سازی کامپیوتری

امتحان میان‎ترم روز پنج‎شنبه 94/2/3 ساعت 8 تا 11 برگزار خواهد شد. عدم حضور در جلسه میانترم به منزله از دست دادن کامل نمره میانترم خواهد بود. هیچ بهانه‌ایی برای عدم حضور در جلسه امتحان قابل قبول نخواهد بود.

لطفا دانشجویان طبق گروه‎بندی اعلام شده در زیر در کلاس‎ها مستقر شوند. 

گروه چهارشنبه در کلاس 409

گروه پنج‎شنبه 11-8 در کلاس 201

گروه پنج‎شنبه 14-11 در کلاس 209

مازاد بر ظرفیت هر کدام از سه کلاس فوق در کلاس 212.

 

 

[ دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 23:11 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز- سیستم عامل

کلاس سیستم عامل روز یکشنبه ساعت 8 تا 10 برگزار نمی‎شود. جبرانی آن متعاقباً اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است کلاسهای یکشنبه ساعت 14 به بعد برگزار خواهند شد.

[ پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 22:13 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان علمی- کاربردی رشته فناوری اطلاعات و رشته نرم افزار- درس پروژه

از فایل زیر برای تهیه مستندات پروژه خود استفاده کنید.

فرمت تهیه گزارش پروژه

[ سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 11:52 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان موسسه جهاد- درس شبیه‎سازی کامپیوتری

تمرینات فصل سوم: 

3، 9، 10، 14، 21، 34، 37، 49، 50، 52، 55، 56

مهلت تحویل همه گروهها: پنج‎شنبه 94/2/10

[ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 23:43 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز- طراحی کامپایلر

فصل دوم(صفحه 86 تا 90):

 2، 4، 6، 9، 10، 12، 15، 20

فصل سوم(صفحه 152 تا 155):

1، 4، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 15

مهلت تحویل همه تمرینات به صورت یکجا: 94/2/6

[ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 23:18 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز- سیستم عامل

تمرینات فصل سوم:

صفحه 158: مسائل 8، 9، 10، 13

صفحه 160: مسئله برنامه‎نویسی 15

فصل چهارم:

صفحه 194 مسئله 17

مهلت تحویل: 15 اردیبهشت

[ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 23:0 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان موسسه جهاد دانشگاهی-درس طراحی و پیاده سازی

امتحان میان‎ترم از سه فصل اول روز پنج‎شنبه 17 اردیبهشت ساعت 17 برگزار خواهد شد.

[ جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 21:44 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز- نظریه زبانها

فصل اول:

بخش 2: 2، 7، 10، 11، 12، 14، 19

 فصل دوم:

بخش 1: 2 تا 10، 14،17، 19، 22

بخش2: 6، 7، 9، 10، 17، 18، 19، 20

بخش3: 2، 5، 6، 8، 9، 13، 14

بخش4: 2، 4، 5، 7

فصل سوم:

بخش 1: 4، 5،7، 9، 10، 13، 14، 16، 21، 22، 25

بخش 2: 4، 6، 7، 8، 9، 12، 17

بخش 3: 2، 3، 4، 11، 12، 13

مهلت تحویل: 22 فروردین 94

[ سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 17:31 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز- زبان‎های برنامه‎سازی

نمرات میان‎ترم اول

تاریخ میان‎ترم دوم:  94/2/27 ، بارم: 6 نمره 

[ سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 15:33 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان موسسه جهاد- درس شبیه‎سازی کامپیوتری

امتحان میان‎ترم پس از اتمام تدریس فصل سوم برگزار خواهد شد و مباحث فصل اول تا سوم مورد سوال قرار می‎گیرد.

زمان برگزاری امتحان یکی از روزهای پنج‎شنبه 3 یا 10 اردیبهشت خواهد بود که پس از هماهنگی با مسئول آمفی تئاتر موسسه، ساعت آن در همین وبلاگ اعلام خواهد شد.

امتحان میانترم همه گروهها به طور همزمان برگزار خواهد شد و به هیچ وجه از هیچ دانشجویی امتحان مجدد گرفته نخواهد شد و غیبت در امتحان به منزله از دست دادن کامل نمره میانترم خواهد بود.

در صورتی که میانگین نمرات کلاس بالا باشد فصل‎های 1 تا 3 برای پایانترم حذف خواهند شد در غیر اینصورت این سه فصل نیز در امتحان پایان‎ترم مورد سوال خواهند بود.

[ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 23:56 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان موسسه جهاد- شبیه‎سازی کامپیوتری

فایل پی‎دی‎اف کتاب شبیه‎سازی

تمرین

تمرینات 1 تا 5 صفحات 32 و 33 جزوه و تمرینات زیر از فصل 2 کتاب:

6، 9، 10، 11، 14، 20

مهلت تحویل: 94/1/20

 

[ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 18:0 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان موسسه جهاد- درس پروژه

دانشجویان جهت اطلاع از زمان تحویل پرپوزال به سایت گروه مراجعه نمایند. در صورت داشتن هر گونه سوال درباره نحوه نوشتن پروپوزال، نحوه تعیین موضوع، نحوه فصل‎بندی و ارائه گزارش پایان‎نامه و ... می‎توانند روز چهارشنبه ساعت 15 تا 16 به اینجانب در دفتر اساتید موسسه مراجعه نمایند.

[ دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 23:16 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان موسسه جهاد- درس پروژه

با توجه به اعلام ظرفیت اساتید پروژه، از 10 نفر ظرفیت اینجانب 3 نفر هنوز باقی مانده است که از بین افراد زیر براساس ترتیب درخواست 3 نفر اول انتخاب خواهند شد. از بین سه نفر اول، چنانچه دانشجویی منصرف شده است لطفا با ارسال ایمیل به اینجانب اطلاع دهد تا از بین سایر متقاضیان جایگزین انتخاب شود.

1- نیلوفر نوربخش          2- نرگس اخوان            3- محمدحسام کمایی

4- نازنین امانی               5- نازنین نیک‎زاد            6- محمدامین آزادی‎وش

[ چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 18:43 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان جهاد دانشگاهی اهواز-درس پروژه

دانشجویان زیر حداکثر تا پایان هفته جاری موضوع پروژه خود را انتخاب نمایند و به اینجانب اطلاع دهند.

مائده محمدی

مهسا صالحی

شمین بیرگانی

[ شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 12:26 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز- مبانی نظریه محاسبه

لینک دانلود کتاب درسی و ضمیمه حل تمرین آن در زیر قرار داده شده است. مرجع اصلی درس، نسخه زبان اصلی کتاب نظریه زبانها و ماشین‎ها تالیف پیتر لینز است. 

http://www.pupuol.com/index.php/languagemechanics

[ جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 17:53 ] [ ]
[ ]

قابل توجه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز- اصول سیستم عامل

[ جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 17:38 ] [ ]
[ ]